Moderné riešenia
Moderné riešenia

Rodinné domy

Rodinný dom Šalgovík

Prešov

Rodinný dom je lokalizovaný v Prešove, v miestnej časti Šalgovík. Je dvojpodlažný s kombináciou plochej a šikmej strechy s presvetlením v mieste schodiska. Návrh rešpektuje svahovitý terén, preto je prevádzka riešená vo 2-och úrovniach. Z bočného pohľadu je kompozícia založená na princípe hmoty, ktorá kopíruje - plazí sa po jestvujúcom teréne. Vzniká tak neobvyklý tvar pomerne jednoduchej konštrukcie s výbornou väzbou na reliéf.
 

<<<Späť na výpis galérií.