Moderné riešenia
Moderné riešenia

Ako prebieha spolupráca

Kupujete pozemok? Neváhajte nás osloviť už v tejto etape. Môžme Vám pomocť pri výbere a posúdení vhodnosti pozemku na Váš zámer.

 

Napíšte si svoje predstavy, investičný zámer, predstavy o dispozícii, požiadavky na požadované projektované parametre, neváhajte sa poradiť s rodinnými príslušníkmi, kolegami, partnermi. Skúste si ujasniť predstavy o zámere, pozrite si naše portfólio, či Vám náš štýl práce vyhovuje alebo odkazy na zaujímavé architektonické stránky na tejto stánke v sekcii "inšpirácie".

 

Mali by ste mať predstavu o finančných mantineloch.

 

Ak chcete dosiahnúť kvalitný výsledok, musite sa pripraviť na to, že proces hľadania môže priniesť aj výsledky, s ktorými sa nebudete vedieť stotožniť ale spravidla na cca 4-5 sedeniach sa riešenie vykryštalizuje. Považujeme za povinnosť ukázať Vám možnosti a pomôcť pri rozhodovaní.

 

Pracujeme v najmodernejších počitačových softwéroch, čo nám umožňuje minimalizovať chyby v projektoch a zrozumiteľne predstaviť klientovi zámer riešnia.

 

Projektovaniu vyždy predchádza dôležitá fáza analyzovania, dobrý architektonický koncept, ujasnené tvarové a dispozičné riešenie musí prejsť fázou pripomienkovania od spracovateľov jednotlivých profesných častí, ideálne už v štádiu arch. štúdie, čo môže znamenať výrazne zrýchlenie fázy prípravy projektov potrebných na stavebné povolenie a realizáciu stavby, kedy zásadné zmeny znamenaju veľké časové zdržanie a predražovanie prác.

 

Dobrá stavba sa može podariť iba v prípade, že pracujete s kvalitným tímom, že fungujú na stavbe isté pravidlá a právomoci. Projekt nikdy nemôže obsiahnuť 100% problematiku, a preto je podstatná účasť projektanta na stavbe s odpovedajúcimi právomocami a samozrejme aj zodpovednosťou.

 

Pamätajte, že kvalita stavby je založená na kvalitných detailoch, nie na množstve pokreslených výkresov. Upresňujúca skica v stavebnom denníku je súčasť procesu a je nenahraditeľná.

 

Dôvera v prácu architekta je vec podstatná!

 

Objednávka, zmluva a jej dodržiavanie sú štandardy korektného obchodného vzťahu.