Moderné riešenia
Moderné riešenia

O nás

Ing.arch. Peter Marcinko – konateľ firmy
*1961, Prešov

 • vzdelanie:
  • Fakulta architektúry SVŠT Bratislava 1981-1986

 • prax:
  • Stavoprojekt Prešov
  • ÚHA Prešov
  • od 1991 - živnostník - Architektonické štúdio AMP
  • od 1993 - autorizovaný architekt
  • Archima s.r.o.-zakladateľ a konateľ firmy

 • ocenenia:
  • 1991 - Tržnica Stará Ľubovňa - cena nadácie ABF Praha
  • 1999 - Kostol Uzovský Šalgov-Prix ´d Excelence ,Paríž
  • 2001 - Vila M - Baumit fasáda roka - 2. cena
  • 1993 - Greko-katolický kostol Svidník - 1. miesto
  • 2006 - Nové centrum Štrbské pleso - 1. miesto
  • 2007 - Veľká Lomnica Jazerá - 1. miesto
  • Cena primátora mesta

 • štúdijné cesty:
  • Nemecko,Holandsko, Dánsko, Švédsko, Benelux, Švajčiarsko, Anglicko -Londýn, Francúzko,Taliansko,Španielsko,New York

 • výstava fotografií modernej európskej architektúry:
  • BA, BB, KE, SL, PO