Moderné riešenia
Moderné riešenia

Akcia

FEAD 2018, Prešov  /3.ročník - festival architektúry a dizajnu v Prešove /

Termín: od 26. do 28.9.2018

 

Program FEAD 2018

 

 

Archima - architektonický ateliér Prešov

 

 

FESTIVAL ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU  -  FEAD 2018

Architektúra a urbanizmus  sú nepísanou kronikou  života mesta  a v ňom žijúcich obyvateľov. Sú kronikou plnou ponaučení, inšpirácií, ale aj svedectvom o tom ako sme žili, rozmýšľal, čo boli naše priority, čo sme urobili správne a kde sme urobili krok zlým smerom.

 

Vízie, koncepty vždy predstavujú  zmenu, ale vždy zmenu k lepšiemu?

 

Potrebujeme rozprávať aj počúvať, polemizovať, pozerať do budúcnosti a čerpať poučenie z minulosti. Čo vraví história? Čo teória? Aká je realita a čo chceme? Kam smeruje vývoj, aké sú trendy v architektúre?

 

FEAD má ambíciu byť platformou, formátom,  ktorým chceme vyvolať diskusiu na tému architektúry, urbanizmu a designu v našom meste. Chceme upozorniť na vážnosť  sociálnych a sociologických dopadov, ktoré má architektúra a plánovanie rozvoja nášho mesta na život obyvateľov. Chceme podporovať aktívny spôsob života, racionalitu v rozhodovaní, poznávať  a odlišovať kvalitu od nekvality. Prajeme si, aby  architektúra, urbanizmus  a dizajn boli  témy, ktoré sú prístupné širokej verejnosti, lebo  sú prirodzenou súčasťou života každého z nás.

 

Vopred ďakujem všetkým účastníkom na pripravených akciách, ďakujem spoluorganizátorom  a mestu, osobitne pani primátorke, ktorá prevzala záštitu nad uvedenou akciou, poskytla  organizačnú, odbornú  aj priestorovo - technickú pomoc  pri realizácií podujatia.

 

Ing. arch. Peter Marcinko,  regionálny zástupca SKA

 

 

Záštitu nad podujatím prevzala Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

 

Prevzatie záštity

 

 

Viac na: www.facebook.com/feadofficial

 

kontaktný mail organizátora akcie : fead@archima.sk