Moderné riešenia
Moderné riešenia

Akcia

FEAD 2020, Prešov  /5.ročník - festival architektúry a dizajnu v Prešove /

Termín: od 23. do 25. 9. 2020

 

Archima - architektonický ateliér Prešov

 

 

Motto FEAD 2020: Kvalitnú prítomnosť nemôžme budovať bez poznania minulosti.

 

Počas už 5. ročníka Festivalu architektúry a dizajnu v Prešove-FEAD2020 si pripomenieme 70 výročie vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie na konferencii, pripravenej KPÚ Prešov. Oboznámime sa s investičnými zámermi mesta Prešov. Zaspomíname si na osobnosti prešovskej povojnovej generácie architektov, odprezentujeme výnimočné diela modernej Slovenskej aj zahraničnej architektúry a to všetko priamo v centre mesta, na Hlavnej ulici v Prešove! Súbor videoprezentácií na námestí, ako aj na sociálnych sietiach má za cieľ vytvárať synergické väzby v oblasti architektúry, stavebníctva, školstva a aplikovaného dizajnu. Prinesieme novinky o novodobých materiáloch, technológiach a moderných metódach výstavby.

 

„Lebo len kreativita a invencia v spojení s kvalitou, sú cestou k úspechu aj prosperite.“

 

Ing. arch. Peter Marcinko

 

FEAD - otvorená platforma pre všetkých, čo chcú veci meniť k lepšiemu

 

Viac na: www.facebook.com/feadofficial a www.fead.sk

 

kontaktný mail organizátora akcie: fead@archima.sk