Moderné riešenia
Moderné riešenia

Akcia

FEAD 2019, Prešov  /4.ročník - festival architektúry a dizajnu v Prešove /

Termín: od 25. do 27.9.2018

 

Program FEAD 2019

 

 

Archima - architektonický ateliér Prešov

 

 

FEAD 2019 – PREŠOV - mesto jedinečnosti a orginality

Mesto Prešov je od nepamäti multikultúrne a mnohonárodnostné , mesto - centrum regiónu  na okraji bývalej monarchie , ale aj okraji prvej republiky a nového moderného Slovenska . Miesto, kde  sa stretáva východ a západ ,sever aj juh, kde v okruhu 100km nájdete hranice  4och krajín. Stretnete tu Slovákov ale aj  Maďarov, Rusínov , Poliakov,Čechov či Nemcov .V tomto kraji má svoje korene množstvo osobnosti,  ktorých vietor života zavial do ďalekých a vzdialených svetov.

 

Búrlivé historické  udalosti  uštedrili v priebehu viacerých storočí množstvo rán tomuto kraju , svoje stopy tu zanechali rôznorodé učenia, filozofie ... . Tu sa stretali myslenia dvoch svetov.  Vojny, vzbury, národnostné rozpory a skoro vždy vyššie záujmy... Nájdete tu nížiny ale aj najvyššie stredoeurópske vrcholy . Nájdete tu jedinečnosť a malebnú rôznorodosť , nezmieriteľné antagonizmy, ale aj vzájomné prelínanie sa kultúr.

 

Šariščina- ako malé esperanto multinárodného dorozumnievania má svoje paralely v hudbe, výtvarnom umení , architektúre a je symbolom prelínania sa kultúr v tomto regióne.

 

Určite nepatríme k regiónom  s extrémne dynamickým rastom, ale máme svoje tradície, nadaných a vdelaných ľudí  a potenciál...

 

Počas dní FEADu chceme spojiť  architektúru , hudbu, výtvarné umenie ,  talenty rôznych odborov , privítať  hostí od susedov /z okolitých krajín /  Chceme spoločne hľadať inšpirácie a prinášať nové impulzy.

 

Lebo nie mesto, nie podnikatelia, nie akademická či politická skupina tento región pozdvihne, ale bude to umenie spolupráce. Prajnosť a filozofia akcie, nie letargie .

 

Veríme  v prosperitu regiónu, verím, že nie cesta napodobňovania, ani nie cesta opakovania veci vymyslených, ale vymýšľanie veci nevymyslených vedie k úspechu.

 

Hľadajme orginalitu a inšpirácie spoločne.

 

Ing. arch. Peter Marcinko

 

PS: FEAD - Otvorená platforma pre všetkých, ktorí chcú veci meniť k lepšiemu. 

 

 

Viac na: www.facebook.com/feadofficial

 

kontaktný mail organizátora akcie : fead@archima.sk