Moderné riešenia
Moderné riešenia

Čo je kvalitná architektúra ?

 

Tak, ako sa vyvýjajú názory na spoločnosť, menia a vyvýjajú sa aj názory na architektúru, funkčnosť aj estetiku.

Architektúra musí reflektovať moderné trendy, ale musí byť aj kontinuálna  .

Preto si musíme  vážiť  a chrániť históriu a zároveň akceptovať modernú estetiku, prijať ju ako prirodzený výsledok vývoja.Práve objavovanie a hľadanie nových riešení je zmyslom práce architekta .Architektúra prezentuje spoločenstvo,firmu,rodinu je to naša vizitka .

Architektúra je multidisciplinárna kategória, predsatvuje skĺbenie sociálnych, kultúrnych, ekonomických, environmentálnych, technických a technologických determinantov. Výsledkom práce architekta  je spravidla odpoveď na základnu otázku -  ako  a prečo?.

Ako architekt som absolvoval "učnovské roky " vo veľkej projekčnej  firme , vyskúšal som si uĺohu v podobe riadenia územia na útvare hlavného architekta , ale aj obdobie architekta na voľnej nohe, či vedenia teamu architektov a stavebných inžinierov . Venujem sa intenzívne moderným technológiam v projektovaní, absolvoval som viacero štúdijných ciest v Európe, USA , Dubaji...Pravidelne sa zúčastňujem výstav a kongresov. Obzvlášť obľubujem výstavy interiérového designu v Miláne .

Robim svoju prácu rád a každu stavbu osobne prežívam . Lebo ak sochár tvorí sochu, robí ju vlastnými rukami , potrebuje čas , myšlienku-nápad  a to platí aj pre architektúru .

Vyriešiť  podstatu problému je hlavna úloha architekta  . Pri práci využívam najmodernejšie BIM  technológie navrhovania, veď je úžastné, aké technologické nástroje nám súčasná doba ponúka,tak prečo to nevyužiť. Počítačove simulácie , 3D tlač   sú obrovskou pomocou pri rozhodovaní a pochopení  riešenia .

Svojim klientom vždy zdôrazňujem, že architektúra nie je cieľ . Je to prostriedok na to, aby sme cieľ dosiahli /príjemné bývanie,vhodné pracovné prostredie ,výborné obchodné výsledky,návštevnosť hotela.../ a to treba mať vždy na pamäti  .

  

máj 2016                                                      

                             

Ing.arch. Peter Marcinko ,autorizovaný architekt